ul. Mickiewicza 95
15-257 Białystok
tel. 85 741 54 56
tel. 505 177 925

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2016/17

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/17

  • 8 września 2016 r. – zebranie dla rodziców uczniów klasy III LO (maturalnej) z wychowawcą oraz Dyrektorem Szkoły
  • 22 września 2016 r. - spotkania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas gimnazjalnych oraz klas I i II liceum

 

ZEBRANIA RODZICÓW WSZYSTKICH KLAS GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH
Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI

  • 27 października 2016 r.
  • 15 grudnia 2016 r.
  • 9 marca 2017r.
  • 18 maja 2017 r. *

 

*Wszystkie zebrania odbywać się będą o godzinie 19. Obecność nauczycieli w godz. 19.00 – 20.40 obowiązkowa.

 

Dodatkowe zebrania z rodzicami uczniów klasy maturalnej i klasy III gimnazjum będą ustalane i podawane do informacji w miarę potrzeb w ciągu roku szkolnego.

1 procent