ul. Mickiewicza 95
15-257 Białystok
tel. 85 741 54 56
tel. 505 177 925

Rekrutacja Liceum

 

ZASADY REKRUTACJI DO

II SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II

W BIAŁYMSTOKU

 

 

WARUNKI REKRUTACJI

 

1. Złożenie wypełnionego kwestionariusza osobowego do sekretariatu szkoły lub przesłanie go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z Dyrektorem szkoły.

 

3. Podpisanie umowy o naukę w terminie do 7 dni od rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

4. Opłacenie wpisowego w wysokości 590 zł.

5. Wysokość czesnego wynosi 450 zł. Istnieje możliwość uzyskania Stypendium Dyrektora Szkoły (regulamin stypendium do pobrania).

6. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla:

a)rodzeństwa dzieci uczących się w szkole,

b)dzieci nauczycieli uczących w szkole.

 

7. Liczbę miejsc w danym roku szkolnym określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Zarządem Powszechnego Towarzystwa Oświatowego "Edukacja Narodowa" im. ks. G. Piramowicza, organem prowadzącym Szkołę.

 

8. Dyrektor może zorganizować w miarę posiadanych wolnych miejsc nabór uzupełniający, ustalając zasady i warunki odpowiednie do zaistniałej sytuacji.

 

 

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

1.Kwestionariusz osobowy

2.3 podpisane fotografie

3.Oryginały lub poświadczone kopie następujących dokumentów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

4.Karta zdrowia ucznia

 

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

1.Przyjęcie ucznia do szkoły następuje na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadza Dyrektor szkoły z uczniem jak również z jego rodzicem/cami.

2.Ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się telefonicznie w porozumieniu z rodzicami/cem kandydata do szkoły.

3.Zakres i tematykę rozmowy kwalifikacyjnej ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

1 procent