ul. Mickiewicza 95
15-257 Białystok
tel. 85 741 54 56
tel. 505 177 925

Projekt Edukacyjny

Uczniowie Społecznego Gimnazjum Nr 1 PTO realizują projekt edukacyjny pt. „Podlasie po lupą...” w pięciu kategoriach tematycznych:

  • Edukacja i sport.
  • Rys historyczny.
  • Miejsca szczególne.
  • Życie kulturalne.
  • Kulinaria.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej naszego regionu oraz zmobilizowanie młodzieży do spojrzenia na Podlasie jako miejsce ciekawe i bogate pod względem kulturalnym.

Naszym zamiarem jest skłonienie gimnazjalistów do refleksji nad miejscem, w którym żyjemy jako przestrzenią godną uwagi, a często niedocenianą. Realizacja projektu zakłada samodzielną pracę nad wybranym tematem, przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów i dziedzin. Projekt wymaga od uczniów praktycznego zastosowania posiadanych informacji oraz talentów, ucząc jednocześnie pracy w zespole, zbierania oraz selekcjonowania danych, a następnie atrakcyjnej prezentacji rezultatów własnej pracy.

Liczymy, że praca nad projektem stanie się dla naszych uczniów nie tylko cenną lekcją patriotyzmu lokalnego, ale również sprawdzianem dojrzałości i odpowiedzialności za powierzone im zadania, składające się na efekt końcowy, jakim jest pomyślne zrealizowanie projektu.


1 procent