ul. Mickiewicza 95
15-257 Białystok
tel. 85 741 54 56
tel. 505 177 925

Projekt Edukacyjny

projekt 2016/2017

 

METODA PROJEKTÓW W GIMNAZJUM

2016/2017

 

Czy tegoroczna przygoda gimnazjalistów z metodą projektów będzie wielką atrakcją w życiu szkolnym? To okaże się za kilka miesięcy. Na razie młodzi odkrywcy swoich talentów są na etapie wyboru projektu edukacyjnego. Metoda ta daje możliwość dużej swobody w wyborze sposobów działań, zarówno przez nauczyciela, jak i zespół uczniów. Podstawowym jej celem będzie – kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz pracy w zespole.

1 procent