ul. Mickiewicza 95
15-257 Białystok
tel. 85 741 54 56
tel. 505 177 925

oferta edukacyjna - gimnazjum

OFERTA EDUKACYJNA
SPOŁECZNGO GIMNAZJUM NR 1 PTO w Białymstoku:


Jako szkoła oferujemy:


 • BEZPIECZNĄ naukę w małych, kameralnych klasach – do 16 osób;
 • opiekę nad dzieckiem między godz. 8 – 16 w ramach świetlicy szkolnej, podczas której odbywają się koła zainteresowań oraz wspólne odrabianie lekcji wraz z nauczycielem prowadzącym,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia, polegające na:
 • prowadzeniu zajęcia wyrównawczych w ramach bezpłatnych konsultacji dla uczniów z trudnościami w uczeniu się;
 • indywidualnym przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych, dla uczniów zdolnych;
 • dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja itp.) - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w ramach zajęć dodatkowych z Ortogarfitti”,
 • pobudzanie kreatywności i odkrywanie indywidualnych uzdolnień (w ramach bogatej oferty kół zainteresowań),
 • ugruntowane standardy nauczania (szkoła z ponad 20-letnią tradycją),
 • lekcje prowadzone przez stabilną i wysoko wykwalifikowana kadrę pedagogiczna (większość nauczycieli jest egzaminatorami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej);
 • cykl wycieczek dydaktycznych podporządkowany programowi edukacyjnemu,
 • w ramach wychowania fizycznego zajęcia prowadzone przez nauczyciela instruktora tenisa na korcie;
 • Stypendia Dyrektora Szkoły: za osiągnięcia naukowe i sportowe.JESTEŚMY NOWOCZESNĄ SZKOŁĄ SPOŁECZNĄ POSIADAJĄCĄ UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ.
NASI NAUCZYCIELE TO KADRA PROFESJONALISTÓW, PEDAGOGÓW Z DOŚWIADCZENIEM I WYMIERNYMI OSIĄGNIĘCIAMI. W ATMOSFERZE ŻYCZLIWOŚCI I OTWARTOŚCI.
ZAPEWNIAMY UCZNIOM WSZECHSTRONNY ROZWÓJ I WYKSZTAŁCENIE, POMAGAMY ODKRYWAĆ ZDOLNOŚCI I TALENTY, WSPIERAMY W INDYWIDUALNYM ROZWOJU.

1 procent