ul. Mickiewicza 95
15-257 Białystok
tel. 85 741 54 56
tel. 505 177 925

O nas - historia szkoły

Historia II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II rozpoczęła się w bardzo ważnym momencie historycznym – w roku przemian 1990. Wówczas to powstało Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. księdza Grzegorza Piramowicza. Założycielem i pierwszym Prezesem Towarzystwa był pan Krzysztof Olchowik. Celem Towarzystwa było powołanie do życia w Białymstoku szkoły średniej. Dzięki staraniom Prezesa, rodziców i członków Towarzystwa, władze oświatowe wyraziły zgodę na powołanie szkoły w maju 1990 roku.

Zmieniła się też nazwa placówki, od 2002 roku istnieje II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II.

Oprócz Liceum Ogólnokształcącego, w latach 1993 – 1999 funkcjonowało Liceum Ekonomiczno – Administracyjne, a po reformie edukacji powstało Społeczne Gimnazjum nr 1.

Szkoła może poszczycić się stabilnością kadry, a jej niewątpliwie istotnym atutem są mało liczne klasy, co sprzyja dużej indywidualizacji nauczania.

Wśród naszych absolwentów są doktorzy nauk, pracownicy mediów oraz Sił Zbrojnych RP, w tym Dowódca Logistyki Polskich Sił Zbrojnych w Czadzie.

Nasi uczniowie osiągali i osiągają sukcesy w nauce – mamy finalistów i laureatów konkursów na różnych szczeblach, co zapewnia nam wysoką pozycję w rankingach szkół, jak np. V miejsce w 2001 roku w ogólnopolskim rankingu „Perspektywy.” Prawie rokrocznie możemy poszczycić się 100% zdawalnością matury.

Również w dziedzinie sportu osiągamy zwycięstwa – przez mury szkoły przewinęło się 8 mistrzów Polski m.in. w pływaniu, tańcu, karate oraz lekkiej atletyce.

Mamy także stałe punkty corocznego kalendarza szkolnego. Od pierwszego roku funkcjonowania placówki tradycją jest opłatek szkolny, będący okazją do spotkania przyjaciół szkoły, nauczycieli, absolwentów, uczniów i ich rodziców. Z należytym szacunkiem co roku obchodzimy Dzień Patrona połączony ze świętem szkoły.

Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego organizowany jest obóz adaptacyjny, w którym uczestniczą pierwszoklasiści.

Stało się już tradycją, że nasza szkoła jest organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku odbędzie się IV edycja pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Na stałe do tradycji szkoły weszły wyjazdy do Sejmu i Senatu RP oraz udział naszych uczniów w licznych akcjach charytatywnych i proekologicznych.

23 lutego b. r. przeżywaliśmy ważny moment - nadanie sztandaru

II Społecznemu LO i Społecznemu Gimnazjum nr 1 PTO. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, w imieniu wojewody podlaskiego Pan Andrzej Kozłowski, Przewodniczący Rady Miejskiej – Włodzimierz Kusak, Podlaski Kurator Oświaty – Jerzy Kiszkiel, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sporu – Pan Wojciech Janowicz.

Od tego momentu poczet sztandarowy towarzyszy każdej ważnej dla wspólnoty szkolnej uroczystości. Częścią sztandaru jest wizerunek Jana Pawła II, który zobowiązuje nas wszystkich do wierności ideałom Wielkiego Patrona . W duchu takich wartości staramy się kształcić młodzież na dobrych, światłych obywateli.

Świadectwo życia Ojca Świętego uczy nas pokory, miłości, przywiązania do Ojczyzny, dlatego nasi uczniowie uczestniczą w obchodach najważniejszych świąt i uroczystości państwowych, oraz współpracują z fundacją „Białystok Ojcu Świętemu”.

Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II, a my jako społeczność szkolna, staramy się wcielać w życie te wartości, które przekazywał największy z Polaków.

1 procent