ul. Mickiewicza 95
15-257 Białystok
tel. 85 741 54 56
tel. 505 177 925

Nauczyciele

polski jangielski jniemiecki jrosyjski historia wos geografia biologia chemia fizyka matematyka plastyka/muzyka technika/informatyka przedsiebiorczosc religia wok wf po

1 procent