ul. Mickiewicza 95
15-257 Białystok
tel. 85 741 54 56
tel. 505 177 925

Fakultety i Koła zainteresowań

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2016/17

PRZEDMIOT

RODZAJ ZAJĘĆ

IMIĘ
I NAZWISKO NAUCZYCIELA

KLASA

TERMIN ZAJĘĆ

MATEMATYKA

fakultety

Marzena Mużyło

IIIA

poniedziałek 8:15

konsultacje

Irena Czerepko

SG

czwartek 14:30

konsultacje

Wojciech Sanejko

IIIA

wtorek 8:15

środa 12:00

JĘZYK POLSKI

koło zainteresowań

Elżbieta Miezio

SG

środa 13:45 (przygotowanie
do konkursu)

fakultety

Anna Michałowska

IIIA

wtorek 11:00

środa 10:00

piątek 8:00

GEOGRAFIA

koło zainteresowań

Mirosław Mikołajewicz

SG

środa 13:45

(przygotowanie
do konkursu)

HISTORIA

fakultety

Katarzyna Ambrożko

IIIA

piątek 13:00

koło zainteresowań

Katarzyna Ambrożko

SG

(przygotowanie
do konkursu)

JĘZYK ANGIELSKI

konsultacje

Anna Brańska

SG

wtorek 13:00

środa 10:00
(przygotowanie
do konkursu)

1 procent