ul. Mickiewicza 95
15-257 Białystok
tel. 85 741 54 56
tel. 505 177 925

1 procent

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza nr KRS: 0000104789 – organ prowadzący szkoły posiada status organizacji pożytku publicznego. Teraz mogą Państwo zadecydować o tym, że 1% podatku wesprze działania naszych szkół, zamiast trafić do budżetu Państwa.

W tym roku pieniądze, które nam Państwo przekażecie, chcemy przeznaczyć na modernizację budynku szkolnego i doposażenie pracowni w pomoce naukowe.

Z góry dziękujemy za okazaną nam hojność i zaufanie.

1 procent